politi - politikredse

Artikelstart

Politi - politikredse, Dansk politi er med en reform gældende fra 2007 omlagt og moderniseret. Reformen baserer sig på anbefalinger fra Visionsudvalget for fremtidens politi, og har indflydelse på politiets organisation, ledelse og styring samt på etablering af 12 nye, store politikredse i stedet for de hidtidige 54 kredse.

Justitsministeren er den politiske og administrative chef for politiet og udøver sine beføjelser gennem Rigspolitichefen og politidirektørerne. Politikredsene ledes af en politidirektør, som tillige er chef for politikredsens anklagemyndighed. Kredsenes øverste ledelse består desuden af en vicepolitidirektør, som er stedfortræder og leder af de administrative opgaver mv. (økonomi, personale), en chefpolitiinspektør, som er politiuddannet og leder af de politimæssige opgaver, og en chefanklager, som er jurist og leder af anklagemyndigheden.

Politiet i kredsene er inddelt i tre hovedafdelinger, der hver ledes af en politiinspektør: Døgnberedskabet, som varetager patruljering og udrykningsopgaver mv. og fx rykker ud til husspektakler, færdselsuheld, demonstrationer, ulykker; efterforskningsafdelingen, som efterforsker mere alvorlige og komplicerede sager, fx drab, grov vold mv. og organiseret kriminalitet (fx menneskehandel, økonomisk kriminalitet og alvorlig narkotikakriminalitet); lokalpolitiet, der bl.a. varetager den løbende kontakt til kommuner og lokalsamfund og behandling og efterforskning af kriminalitet, som er særlig knyttet til lokalområderne, fx hærværk, indbrud, butikstyverier, mindre voldsforhold, færdselsforseelser og overtrædelser af politivedtægten.

Politiet varetager også opgaver med at indbringe berusede personer til detentionen, anholde vidner, der er udeblevet fra retsmøder, transportere arrestanter til afhøringer og skyldnere til fogedretten, underrette pårørende om dødsfald samt eftersøge bortgåede personer.

Politipersonale løser i samarbejde med politikredsens jurister og kontorpersonale også en række administrative opgaver som udstedelse af våbentilladelse, pålæg om aflivning af bidske hunde samt meddelelse af tilhold om, at en bestemt person ikke må opsøge en anden. Endvidere yder politiet bistand til andre myndigheder ved gennemførelse af fx bygge- og miljølovgivningen.

I samarbejde med skole- og socialforvaltningen varetager politiet kriminalpræventive opgaver i forhold til børn og unge; se SSP-samarbejde.

Under chefanklageren er politikredsens anklagemyndighed inddelt i afdelinger, der hver ledes af en politiadvokat. Afdelingerne behandler straffesager, og de møder som anklagere i retten inden for bestemte sagsområder, fx økonomisk kriminalitet og narkotikakriminalitet.

Reglerne om politiets virksomhed og opgaver findes navnlig i politiloven fra 2004 og i retsplejeloven, der også indeholder reglerne om politiets organisation. Herudover findes forskellige særlove, vedtægter, bekendtgørelser, kundgørelser udstedt af rigspolitichefen mv.

Politidirektøren har det samlede ansvar for politiets virksomhed i politikredsen, og denne refererer til Rigspolitichefen på det politimæssige område og til den regionale statsadvokat, når det gælder anklagespørgsmål. Bortset fra Københavns og Bornholms Politi (der er henholdsvis den største og mindste politikreds) er de andre 10 politikredse nogenlunde ensartede med mindst ca. 400.000 indbyggere og mindst 7-800 medarbejdere.

Læs videre om Rigspolitichefen.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig