politi - Rigspolitichefen

Artikelstart

Politi - Rigspolitichefen, Rigspolitichefen har (under ansvar over for justitsministeren) ansvaret for varetagelsen af politiets opgaver i hele landet. Rigspolitiet fungerer som en overordnet styrelse for politiet, mens det daglige politiarbejde som udgangspunkt varetages i politikredsene.

Rigspolitichefen fører tilsyn med politikredsenes opgavevaretagelse og er klageinstans i politifaglige spørgsmål, fx dispositioner efter politiloven (påbud mhp. at afværge fare, detentionsanbringelse, stikprøvevisitation mv.).

Indtil politireformen fra 2007 refererede politimestrene i politifaglige spørgsmål direkte til justitsministeren, og Rigspolitiet varetog navnlig en række administrative ledelsesopgaver i forhold til politikredsene og havde som udgangspunkt ingen operative beføjelser.

Rigspolitiet er opdelt i to hovedområder: Administrationsområdet og Politiområdet. Desuden hører Politiets Efterretningsvæsen (PET) og Politiets Uddannelsesafdeling under Rigspolitichefen.

I forbindelse med politireformen er Rigspolitiets opgaver på færdselsområdet (Rigspolitiets Færdselsafdeling) i vidt omfang overført til politikredsenes færdselsafdelinger.

Læs videre om politiets legitimation.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig