police og forsikringsbetingelserne

Artikelstart

Policen og forsikringsbetingelserne er forsikringsdokumenter, der indeholder de generelle og specielle vilkår for en indgået forsikringsaftale mellem forsikringsselskabet og forsikringstageren.

Policen

En police er således en af forsikringsselskabet udstedt bekræftelse på, at der er indgået en forsikringsaftale. Policen består normalt af en „forside“, hvor de helt individuelle oplysninger fremgår, fx forsikringstager, -sted, -genstand, -selvrisiko, -forsikringssum og -dækningsomfang mv. Endvidere fremhæves sædvanligt forsikringsbetingelsernes nummer og særlige for forsikringen gældende klausuler, hvis fulde ordlyd oftest er anført på policens „bagside“.

Forsikringsbetingelserne

Den resterende del af policen er forsikringsbetingelserne – som oftest fortrykte standardvilkår som udarbejdet af forsikringsselskabet – gældende for den pågældende forsikringsart på tegningstidspunktet for forsikringsaftalens indgåelse. Dvs. de nøjagtige regler, som er gældende mellem forsikringstageren og forsikringsselskabet.

Policen og forsikringsbetingelserne må ikke være i strid med Forsikringsaftaleloven, samt Aftaleloven.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig