Police, dokument, hvori et forsikringsselskab bekræfter aftalen om den risiko, det har forpligtet sig til at dække, og forudsætningerne herfor. Forsikringsaftaler er gensidigt bebyrdende, og policen indeholder typisk både specielle vilkår og almindelige forsikringsbetingelser, der afgrænser forsikringsselskabets og forsikringstagerens forpligtelser. En livsforsikringspolice kan være et negotiabelt dokument.