Podsoljord, forsuret, lagdelt jordbund, se podsol.