Pneumatolytiske mineraliseringer, (1. ord af gr. pneuma, gen. pneumatos, og lysis 'opløsning'), mineraludfældning fra en gasfase, fx gasser rige på fluor, klor, svovl, bor og kuldioxid afgivet fra et størknende granitmagma. Gasserne kan gennemsive sidestenen til magmaet og omdanne denne til greisen og udfælde mineraler som topas, turmalin og fluorit samt malmmineraler som cassiterit (tinsten), wolframit, molybdenit, arsenopyrit og hæmatit. Pneumatolytisk blev tidligere anvendt om hydrotermal mineralforekomst dannet ved høj temperatur.