Plumbater er dobbeltoxider, hvor et af metallerne er bly; se bly (forbindelser).