Plukhugst, fældning af enkelttræer eller grupper af træer, hvorefter området forynges gennem opvækst af selvsåede planter.