Plovskat, pengeskat, som blev indført i Danmark fra 1231 og skulle kompensere kongen for, at han fraskrev sig sin ret til jævnlig fornyelse af mønten og de afgifter, der fulgte heraf (se renovatio monetae). Plovskatten blev pålagt efter en vurdering af landbrugsarealet i plove jord og betaltes af såvel bønder som herremænd og gejstlige. Fra ca. 1330 opkrævede man ikke længere plovskat i kongeriget, mens ploven i Sønderjylland fortsat fungerede som skattemål indtil 1870'erne. Også andre steder i Europa, bl.a. i England, var jord målt i plove et skatteobjekt.