Plint, (af lat. plinthus, af gr. plinthos 'mursten, teglsten'), fodstykke til en søjle, statue e.l.