Pletanalyse, spot-test, analysemetode, der kan udføres simpelt og hurtigt, fx i felten, men samtidig ofte er behæftet med en mindre pålidelighed. Som et eksempel kan nævnes bestemmelse af glukose i urin vha. et reagenspapir, der blot fugtes med lidt urin. Den fremkomne farve sammenlignes med en skala, hvoraf glukosekoncentrationen kan aflæses.