Plejlstang, stang, som forbinder krumtapaksel og stempel i en motor og omdanner stemplets frem- og tilbagegående bevægelse til en roterende bevægelse. Plejlstangen er monteret på krumtapakslen med et leje. Forbindelsen mellem plejlstang og stempel udgøres normalt af en stempelpind anbragt i et øje øverst på plejlstangen og lejret i huller i stemplet.