Pledge, (eng. 'løfte, pant'), common law-betegnelse for håndpantsætning af løsøre eller fx et gældsbrev med det formål at sikre skyldnerens betaling af et pengebeløb eller opfyldelse af en anden forpligtelse. Ved pledge etableres en slags lien, idet rettighedsindehaveren får mulighed for at opnå fyldestgørelse forud for de øvrige kreditorer, hvis skyldneren ikke betaler frivilligt.