Platerspil, (af ty. Platerspiel, 1. led af mhty. blatere 'blære'), middelalderligt rørbladsinstrument i slægt med sækkepibe. Instrumentet, hvis rørblad er indesluttet i en dyreblære, er lige eller j-formet og har bl.a. været brugt til danseledsagelse.