Plasmodesmer, (af plasma og gr. desmos 'bånd, lænke', af dein 'binde'), ganske tynde cytoplasmastrenge, der hos planter forbinder tilstødende celler gennem snævre huller i cellevæggen. Plasmodesmer kan anes i lysmikroskop, men først med elektronmikroskopet er deres opbygning nøjere afklaret som snævre rør med en diameter på 30-60 nm, foret med cellens plasmamembran og med et endnu snævrere rør, desmotubulus, i midten. Plasmodesmernes tæthed bruges ofte som et mål for cellernes symplastiske transport (se endodermis).