Plantør, funktionær ved et skovbrug, i en plantningsvirksomhed e.l., som forestår plantageanlæg eller anden trætilplantning; i Danmark ofte brugt i forbindelsen klitplantør, dvs. funktionær i klitskovbruget med status som skovfoged.