Planktivor, planktonæder, dyr, der ernærer sig af plankton. I søer lever fx dafnier af bl.a. planteplankton. Dafnier er selv en del af søers dyreplankton, som er føde for planktivore fisk, fx skaller. Havet har sine planktivore dyr, bl.a. vandlopper, der æder alger, og sild, der æder vandlopper.