Pkt., punkt, punktum, sætning afgrænset af punktum i fx juridisk aktstykke.