Piratkopi, ulovlig kopi af materiale, der er beskyttet retligt af fx ophavsret eller mønsterret. Begrebet bruges især om kopiering af digitale produkter som fx computerprogrammer, dvd-film og musik-cd'er, hvor kopien bliver af samme kvalitet som originalen. Piratkopi bruges også om fx fotokopiering af bøger og kopier af mærkevaretøj etc. Indtil 2001, da det blev tilladt at fremstille eksemplarer til personlig brug, var al digital-til-digital-kopiering af musik forbudt i Danmark. Historisk set er fænomenet gammelt, se piratudgave.