Pipatudse, Pipa pipa, springpadde med fladtrykt krop og veludviklet svømmehud; lever i Sydamerika, tæt knyttet til vandhuller. Bliver ca. 20 cm lang. Æggene udruges i små kamre i hunnens ryghud. Se også springpadder.