Pionerart, art, der som en af de første koloniserer nyopståede levesteder, fx på bar jord eller i et nyt vandhul. Pionerarter spreder og formerer sig hurtigt. Vortebirk er pionerart på tør bund i fx skovrydninger.