Europæisk pindsvin (Erinaceus europaeus) søger efter føde i skovbunden. Af /Nature Picture Library/Ritzau Scanpix. Begrænset anvendelse

pindsvin

Pindsvinefamilie krydser en lille vej i England.
Pindsvinefamilie.
Af /Ritzau Scanpix.
Sultent pindsvin netop vågnet i april fra sit vinterhi æder en regnorm.
Pindsvin.
Af /Biofoto/Ritzau Scanpix.
Nyfødte pindsvineunger har helt bløde pigge.
/Biofoto/Ritzau Scanpix.
Et pindsvin er blevet fanget i et plastiknet til øldåser.
Pindsvin med plastikaffald.
Af /Nature Picture Library/Ritzau Scanpix.

Artikelstart

Pindsvin er en familie, der omfatter to meget nært beslægtede underfamilier: egentlige pindsvin (Erinaceinae) og rottepindsvin (Galericinae). De egentlige pindsvin, som er dem vi kender fra Danmark og det øvrige Europa, har en buttet krop med kort hale. Rygside og isse er uden hår, men dækket af en tæt pigbeklædning. Rottepindsvin har en langstrakt krop dækket af tykke, men bløde hår og en nøgen eller sparsomt behåret, lang hale.

Faktaboks

Også kendt som

Erinaceidae

Udbredelse

Rottepindsvinene (otte arter) lever i Sydøstasiens højskove. De egentlige pindsvin (16 arter) har en betydelig udbredelse i Eurasien og Afrika. Pindsvinelignende dyr fandtes allerede for 35-55 millioner år siden.

Det vesteuropæiske pindsvin

Det vesteuropæiske pindsvin (Erinaceus europaeus) eksisterede for en til to millioner år siden, men formodes først indvandret til Danmark efter sidste istid for ca. 10.000 år siden.

Udbredelse og levevis

Det europæiske pindsvin (to underarter) findes i det meste af Europa. Udbredelsen afhænger af, om pindsvinet i sommerperioden kan nå at opfostre et kuld unger, inden de går i hi.

Arten findes nu almindeligt på egnede lokaliteter i hele Danmark. Delvist beplantede områder nær beboelse som fx villahaver, sommerhusområder, parker m.m., foretrækkes som levested. Her er der gode skjul- og redemuligheder og rigelig føde.

Føde

Pindsvinet lever især af insekter og andre hvirvelløse dyr som biller, regnorme, tusindben, larver og snegle (men ikke hugorme, som der står i ældre litteratur). Desuden kan pindsvinet æde ådsler og nedfaldsfrugt om efteråret. Når fødegrundlaget forsvinder i løbet af oktober-november, går pindsvinet i hi. Ungerne går senest i vinterhi, da de skal nå at tage nok på inden vinteren.

Levevis

Pindsvinet er hovedsageligt aktivt om natten eller i skumringen, men kan, hvis de er sultne efter at være vågnet fra deres vintersøvn, godt finde på at søge føde om dagen.

Pindsvinets parringstid i Danmark er fra omkring midsommer, og ungerne, fem i gennemsnit, fødes 35 dage efter. De vokser meget hurtigt og vil som hovedregel være klar til at overvintre eller gå i hi, når de har nået en vægt på 400 gram eller mere, senest i løbet af november. Voksne pindsvin vejer i september-oktober fra et til halvandet kilo.

Pindsvinet sover vintersøvn (går i dvale) i fem til syv måneder og forbrænder herunder ved stærkt nedsat legemstemperatur, hjertefrekvens og åndedræt kun et par gram dagligt af de ressourcer, der blev deponeret i kroppen i efteråret. Vintersøvnen indledes i oktober-november og slutter i april-maj afhængigt af temperaturen.

Trusler

Ved forstyrrelse sammentrækkes pindsvinets hudmuskulatur, og dyret lukker sig inde bag ved en beklædning af 5000-7000 pigge, strittende i alle retninger til effektiv beskyttelse mod naturlige fjender.

Pindsvinets pigge er et effektivt forsvar mod rovdyr, selv om stor hornugle (Bubo bubo) og grævling (Meles meles) kan tage pindsvin.

Den største dødsårsag er trafikdrab med mere end 50.000 trafikdrab (tal fra 1990'erne) om året, og et ukendt antal dør ved ulykker i villahaver ved at falde i lyskasser, drukne i havedamme, sidde fast i net eller blive skadet af haveredskaber eller hundebid. Det er usikkert, hvorvidt bekæmpelsesmidler mod snegle (sneglegift) har en betydning for bestanden. Pindsvinet er dog ikke udryddelsestruet (ifølge IUCN's rødliste er den ikke truet: LC, Least Concern).

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig