Pindekompas, instrument til navigation, tidligere anvendt ved bestikregning i sejlskibe til at finde resulterende kurs og distance i løbet af en vagt (fire timer) med hyppige kursændringer. Pindekompasset består af en cirkulær træskive, inddelt i kompassets 32 streger. På hver streg er der boret 6-8 huller, hvori der kan anbringes pinde. I løbet af vagten isættes for hver udsejlet sømil en pind i den streg, der svarer til kursen; ved vagtens slutning er det derefter let at finde skibets nye påkommende sted.