Pille, lodret støtte under murværk, bue, hvælving, bro e.l., som regel firkantet eller mangekantet (til forskel fra søjle). Inden for gotisk arkitektur optræder knippepiller og stræbepiller som bærende og støttende led; se også stræbebue.