Pigge, stive, ofte tilspidsede udvækster, der findes hos visse dyr. Hos pighuder, fx søpindsvin, er der tale om skeletelementer, mens der hos pindsvin og flere andre pattedyr såsom hulepindsvin og træpindsvin er tale om stærkt omdannede hår. De tjener til forsvar mod rovdyr.