Piccolofløjte, lille tværfløjte, stemt en oktav højere end den almindelige tværfløjte.