En piccolofløjte er en lille tværfløjte, stemt en oktav højere end den almindelige tværfløjte.