Pibe, (via mnty. pipen fra lat. pipare 'pibe', lydefterlignende), gammelt dansk rummål, som fra middelalderen frem til metersystemets indførelse i 1907 blev anvendt ved afregning af flydende handelsvarer. Målets størrelse afhang af varens art og var i øvrigt ikke særlig veldefineret. En pibe vin blev sat til 468 potter (452 l), men var i praksis oftest 480 potter (464 l). Se også pot og tabel til metrologi.