Piano pianissimo, (ital. 'meget, meget svagt'), musikalsk angivelse for en styrke, som er svagere end pianissimo; så svagt som muligt; næsten uhørligt. Angives i noderne med ppp.