Pianino, (ital., dim. af piano), pianette, lille opretstående klaver med krydsstrengning. Dets kasse er ca. 1 m høj, ganske lidt over klaviaturet. Navnet pianino blev introduceret midt i 1800-t.