Et pianino er et lille opretstående klaver med krydsstrengning. Dets kasse er ca. 1 m høj, ganske lidt over klaviaturet. Navnet pianino blev introduceret midt i 1800-tallet.