Phot, (af gr. phos 'lys', gen. photos), fotometrisk måleenhed for belysningsstyrke med symbolet ph; 1 ph = 10.000 lx = 1 lm/cm2.