Petrissage, (fr. pétrissage, af pétrir ælte), æltning; en slags massage.