Personskade er i erstatningsretten den skade på en person, som skadevolderen skal betale erstatning for, fx erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller erhvervsevnetabserstatning (se erhvervsevne). Regler om udmåling af erstatning for personskade findes i Erstatningsansvarsloven.