Personlighedstest, test, der kan give et billede af personlighedsstruktur eller personlighedstræk; se psykologiske test.