Personlighedsteori, sammenhængende teori over, hvordan personligheden er dannet og sammensat. Berømte teorier er bl.a.: Freuds teori om personligheden som driftsstyret og med tredelingen mellem det, jeg og overjeg. Behavioristernes social learning-teori, hvor personligheden er dannet ud fra, hvad omgivelser har forstærket og hæmmet under opvæksten. Humanistisk teori, hvor personligheden afspejler de individuelle behov for vækst. Trækteori, hvor personligheden består af en særlig individuel balance mellem et afgrænset antal personlighedstræk, fx ekstraversion-introversion.