Personlig stemmeafgivning, den mulighed, som vælgere i nogle valgsystemer har for at stemme på en bestemt person og ikke som ved listevalg kun på et partis kandidatliste under et. I nogle systemer, fx i Danmark og Finland, kan der kun stemmes på én person, mens der i andre kan stemmes på flere, evt. i prioriteret orden. Se også alternativ stemmeafgivning og Andræs metode.