Personlig indkomst, visse former for indkomst, fx løn, honorarer, dagpenge, pension og indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Personlig indkomst har betydning for beregning af indkomstskat.