Personfradrag, bundfradrag ved beregning af indkomstskat for personer. Personfradraget er ikke et fradrag på selvangivelsen, men skatteværdien af personfradraget modregnes i de beregnede skatter. Skatteværdien findes ved at gange fradragsbeløbet med den samlede sats for årets bundskat, sundhedsbidrag, kommuneskat samt evt. kirkeskat. Personfradraget udgør for 2014 42.800 kr. for alle, der er fyldt 18 år, og 32.100 kr. for personer under 18 år.