Personel kapellan, hjælpepræst, som sognepræsten selv lønner; det modsatte af residerende kapellan.