Personaleregistrering, registrering af personoplysninger vha. it og/eller systematisk registrering af personers private eller økonomiske forhold. En sådan registrering skal ifølge persondataloven tjene anerkendelsesværdige interesser. Race, religion, hudfarve, politiske, seksuelle og strafbare forhold, helbredsforhold, misbrug af nydelsesmidler, væsentlige sociale problemer o.l. må normalt kun registreres, hvis oplysningen er givet af den pågældende selv eller skaffet med dennes samtykke, og det er nødvendigt for arbejdsgiveren at have den. Registrerede oplysninger skal opbevares på betryggende måde og må ikke videregives.