En persona grata er et menneske, som især på højere steder er en yndet og betroet person, det modsatte af en persona non grata.