Perskription, (af lat. perscriptio nedskrift, protokollat), optegnelse; nedskrivning.