En perron er en forhøjning langs et jernbanespor, som skal lette adgangen til toget.