Peroxider, forbindelser afledt af hydrogenperoxid, fx natriumperoxid, Na2O2, se oxygen (forbindelser).