Perovskit-gruppen, gruppe af sorte til hvide mineraler med sammensætningen ABO3, hvor A er calcium, natrium, cerium eller strontium, og B er titan, niobium eller jern. Mineralerne krystalliserer kubisk over 900 °C, orthorombisk ved lavere temperaturer, og krystalstrukturen er meget tæt. Hårdheden er 5,5, massefylden 4-5 g/cm3. De er vigtige mineraler i magmabjergarterne kimberlit, nefelinit, carbonatit og nefelinsyenit. De vigtigste eksempler er perovskit, CaTiO3, og den niobiumrige loparit, der brydes som niobiummalm på Kolahalvøen, Rusland.