Permutationsret, ændring af testators bestemmelse i et testamente om, at arvingen pålægges en bestemt anvendelse af arven eller har begrænset rådighed over den. Permutationsretten tilkommer Justitsministeriet og kan ske, når hensynet til arvingens tarv taler derfor, og ændringen af testamentet ikke væsentligt fraviger testationens formål og karakter. Bestemmelsen benyttes især, hvis forholdene har forandret sig, og kan fx anvendes på testamenters bestemmelse om båndlæggelse af arven.