Permissiv, (fr. permissif, eng. permissive, af lat. permissus tilladelse), som giver tilladelse; eftergivende.