Permissioner, (udviklet af udtrykket med permission som en eufemistisk betegnelse), spøgefuldt bukser.