Permiske sprog, sproggruppe i den finsk-ugriske sprogfamilie. De permiske sprog omfatter udmurt eller votjakisk, der tales af ca. 500.000 mellem floderne Kama og Vjatka, hovedsagelig i Den Udmurtiske Republik, og komi eller syrjænsk, der tales af ca. 350.000 i Komirepublikken vest for Ural. I de permiske sprog skelnes der i modsætning til de fleste andre uralske sprog mellem stemte og ustemte konsonanter.